TESLA

แกะสัญญาณคันเร่ง Tesla

TESLA_MODEL_)3
สัญญาณคันเร่งในรถไฟฟ้ามีความสำคัญมากๆ เพราะมันควบคุมการตัดสินใจทุกอย่าง เป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมต่อระหว่างรถกับคนขับ เช่น การเร่งเครื่อง ยกคันเร่งแล้ว regen พลังงานจากมอเตอร์ขับเคลื่อนไปเก็บในแบตเตอรี่
Sig
โดยสัญญาณจากคันเร่งของ Tesla Model 3 จะมีเซ็นเซอร์ 2 ชุด ทำงานพร้อมกัน โดยมีความต่างกันที่ค่า output ของเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวที่ไม่เท่ากัน
จากรูปสัญญาณ เส้นสีเหลืองเส้นบน เป็นค่าแรงดันของเซ็นเซอร์ตัวที่ 1 เมื่อเราเหยียบคันเร่งจาก 0 ไปจนจมคันเร่ง ค่าสูงสุดคือ 2 โวลท์ และเส้นล่างสีฟ้าจะเป็นค่าของเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 ค่าสูงสุดจะเป็น 4 โวลท์
จากค่าที่เราวัดได้ทำให้ทราบได้ว่าสัญญาณของตัวที่ 1 จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของเซ็นเซอร์ตัวที่ 2 ซึ่งกล่องควบคุมจะใช้ความสัมพันธ์นี้มาคอยตรวจสอบว่าการทำงานของเซ็นเซอร์ทั้งสองตัวยังคงถูกต้อง ที่ต้องใช้เซ็นเซอร์สองตัวก็เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง
เพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันควบคุมการทำงานทั้งหมดของรถ ถ้าเราใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียว ถ้าเกิดสายขาด หรือช็อต กล่องควบคุมก็จะไม่รู้ว่ามันผิดปกติ
แต่ในกรณีของเซ็นเซอร์คู่ของคันเร่ง กล่องควบคุมจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของทั้งสองสัญญาณตลอดเวลา ถ้าเซ็นเซอร์ตัวไหนค่าเพี้ยนไป ทำให้ความสัมพันธ์ผิดไป กล่องก็จะเลิกรับสัญญาณจากคันเร่งทันที และเข้าสู่ Safe mode เราจะได้ค่อยๆขับเข้าศูนย์บริการได้ ไม่ใช่ตายกลางทางไปไหนไม่ได้เลย
แต่ในกรณีของเซ็นเซอร์คู่ของคันเร่ง กล่องควบคุมจะตรวจสอบความสัมพันธ์ของทั้งสองสัญญาณตลอดเวลา ถ้าเซ็นเซอร์ตัวไหนค่าเพี้ยนไป ทำให้ความสัมพันธ์ผิดไป กล่องก็จะเลิกรับสัญญาณจากคันเร่งทันที และเข้าสู่ Safe mode เราจะได้ค่อยๆขับเข้าศูนย์บริการได้ ไม่ใช่ตายกลางทางไปไหนไม่ได้เลย (กรณีที่เหลือสัญญาณช่องเดียว แต่ถ้าพังทั้ง 2 ช่องก็ต้องสไลด์อย่างเดียวครับ) สัญญาณคันเร่งแบบนี้ก็เหมือนๆกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ทั่วไปที่มีขายตอนนี้เลยครับ เพราะสัญญาณแบบนี้ก็ได้รับการพัฒนามาแล้ว ในรถยนต์รุ่นเก่าๆ ที่ใช้คันเร่งไฟฟ้ายุคแรกๆ ก็มีสัญญาณคันเร่งต่างจากนี้ ผมเอารูปสัญญาณคันเร่งของรถ Isuzu Dmax ตัวแรกมาให้ดูครับ
คันเร่งของรถรุ่นนี้มี 3 เซ็นเซอร์ และค่าสูงสุด ต่ำสุดของสัญญาณแต่ละตัวก็ไม่เท่ากัน แต่ในปัจจุบันเหลือ 2 ช่องกันแล้วครับ
เมื่อทราบ ค่าสัญญาณคันเร่ง ก็นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับ TESLA MODEL 3 รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆในอนาคต

ที่มาบทความ : https://www.facebook.com/chaiyos.treepuwaphrut