การวาง MOTOR และระบบ EV

พามาชม Project EG Triple Motor By ECU=SHOP ที่จะเปลี่ยนจาก CIVIC ยุค 90 ธรรมดาให้เป็น EV

ทดสอบ MOTOR

ทดสอบรถ EV ตามสไตร์ ECU=SHOP เริ่มด้วยมอเตอร์ขนาด 60KW จำนวน 2 ลูก มาขนานกันได้ 120KW (ทดสอบเบื้องต้น) เลือกมอเตอร์ที่สามารถปั่นได้เกือบหมื่นรอบ

MODEL MOTOR

มอเตอร์ 3 ตัว เต็มห้องเครื่อง

ออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์

ดัดแปลงขาเบรคเดิม เพิ่ม Brake Position Sensor เอาไว้ควบคุม Invertor Driver เพื่อกำหนดค่าการรีเจน หรือ ปั่นไฟย้อนเข้าชาร์จแบตเตอรี่ ตามน้ำหนักเท้าที่กดเบรค กดน้อยชาร์จน้อย รถชะลอตัวน้อย กดหนักชาร์จมาก รถเบรคแรงขึ้น เป็นการเสริมแรงเบรคได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ๆ ถ้าแบตเตอรี่เต็ม 100% ล่ะ ระบบนี้จะต้องยกเลิกการทำงานเพราะ BMS จะไม่ยอมชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ป้องกันแบตเตอรี่เสียหายจากการ Over Charge

ติดตั้งระบบระบายความร้อน

     มอเตอร์ขนาด 60Kw จำนวน 3 ลูก เมื่อรวมกันจะเท่ากับมอเตอร์ขนาด 180 Kw สามารถสร้างแรงบิดประมาณ 600 นิวต้น/เมตร มอเตอร์จะควบคุมการทำงานผ่าน MOTOR INVERTER โดยมอเตอร์ 1 ลูกจะใช้ INVERTER 1 ตัว ดังนั้น INVERTER แต่ละ ตัวจะสื่อสารกับ VCU ที่บริษัท ECU-SHOP 1 จำกัด ได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อ ควบคุมมอเตอร์ 3 ลูกนี้โดยเฉพาะ

     ระบบจัดการทำงานแบตเตอรี่ พัฒนาโดยบริษัท ECU-SHOP 1 จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย BMS ได้ออกแบบให้รองรับ แบตเตอรี่ขนาด 380 Volt 100 Ah 102 Cells มาพร้อมกับระบบIMD (Insulation Monitoring Device) ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วลงตัวถังรถ โดยการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟฟ้ารั่วลงตัวถังรถจะทำการเตือนหรือตัดไฟฟ้า + High Volt และ – High Volt เพื่อป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดย BMS สื่อสารการทำงานผ่านCAN BUS ที่พัฒนาโดยบริษัท ECU=SHOP 1 จำกัด

อัลบั้มภาพ