พีทีทีโออา เยี่ยมชมโรงงาน อีซียูชอป เชียงใหม่PTTOR เยี่ยมชมโรงงาน ECU=SHOP เชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2565

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) PTT ORคุณพีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการ และ คุณ อิงครัต ลีนะกิตติ พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ส่วนพัฒนาตลาดรัฐและพาณิชย์ได้มาเยี่ยมชมและรับฟังงานวิจัยต่างๆของ ECU=SHOP ที่สาขา จังหวัดเชียงใหม่