เปลี่ยน k24 เป็น k28

HONDA K28 HIGH ROD RATIO BY ECU=SHOP

          การขยายความจุเครื่อง HONDA K24 ที่มีช่วงชัก 99mm โดยการเปลี่ยนข้อเหวี่ยงให้มี Stroke เพิ่มขึ้นเป็น 110mm ซึ่งต้องเปลี่ยนก้านสูบ และ ลูกสูบไปด้วย ผลตามมาก็คือความสูงกระบอกสูบที่เท่าเดิม ทำให้ก้านสูบสั้นลงมาก Rod ratio ก็เลยต่ำมาก

          Rod Ratio เครื่องยนต์ที่มีค่าต่ำมาก ส่งผลให้องศาก้านสูบเวลาเครื่องยนต์หมุนมีค่ามากขึ้นไปด้วย ก้านสูบที่เอียงมาก รับภาระมาก ลูกสูบก็แกว่งมากเช่นกัน ที่สำคัญ ณ.รอบเครื่องยนต์สูงๆ >10,000 RPM ช่วงเวลาที่ลูกสูบอยู่บริเวณรับแรงระเบิดจะน้อยทำให้รอบสูงๆ แรงบิด/แรงม้า จะต่ำ สรุปก็คือการทำให้เครื่องมี Rod Ratio ที่สูงขึ้นทำให้เราได้แรงม้าที่รอบสูงๆดีขึ้นนั่นเอง

          เครื่องตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็เพื่อทดสอบว่า K28 เดิม กับ K28 HIGH ROD RATIO เครื่องไหนจะเหมาะสมกับการนำมาแข่ง DRAG กว่ากันครับ เครื่องเพิ่งประกอบเสร็จรอทดสอบต่อไป