ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) และไมโครคอนโทรลเลอร์(Microcontroller) ทำงานหมือนกันคือเป็นเครื่องคำนวณและประมวลผลคำสั่ง

ไมโครโปรเซสเซอร์จะเป็นเพียงตัวคำนวณและประมวณผลเพียงอย่างเดียว การทำงานจะต้องใช้หน่วยความจำชุดคำสั่ง และอุปกรณ์ต่างๆจากภายนอกมาต่อเพิ่มเติม

ไ มโครโปรเซสเซอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะประกอบไปด้วยหน่วยประมวลผล หน่วยความจำ โค้ดคำสั่ง และโมดูลต่างๆอยู่ภายในชิพเดียว

ไ มโครคอนโทรลดลอร์

ตารางเปรียบเทียบ

ไมโครโปรเซสเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์
– เป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ -เป็นส่วนสำคัญของระบบอุปกรณ์สมองกลฝังตัวเช่น แขนกล โรบอท อุกรณ์เครื่องเล่นขนาดเล็ก
– ภายในชิพมีเพียงหน่วยประมวลผล ส่วนหน่วยความจำ,โค้ดคำสั่ง,โมดูลการติดต่อ,โมดูลแสดงผล และโมดูลต่างๆ เป็นอุปกรณ์ภายนอก ที่ต้องเพิ่มเติมเข้าไป – หน่วยประมวลผลโค้ดคำสั่ง และโมดูลต่างๆจะรวมอยู่ภายในชิพเดียว
– สเกลการทำงานเหมาะกับระบบขนาดใหญ่ – สเกลการทำงานเหมาะกับระบบขนาดเล็ก
– ความเร็วในการประมวลผลสูง – ความเร็วในการประมวลผลค่อนไปในทางกลางถึงต่ำ
– ค่าใช้จ่ายในการทำระบบสูง – ค่าใช้จ่ายในการทำระบบต่ำ
– ความยืดหยุนของโปรแกรมสูงทำงานได้หลายคำสั่งพร้อมกัน – ความยิดหยุ่นของโปรแกรมต่ำส่วนใหญ่จะออกแบบมาให้ทำงานทีละคำสั่ง
– ใช้พลังเยอะ – ใช้พลังงานน้อย
– ความร้อนสูงต้องมีระบบระบายความร้อน – ความร้อนต่ำระบบระบายความร้อนจะใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน
– ราคาสูง – ราคาต่ำ

เขียนบทความโดย วัยวุฒิ จรรยาคำนึง