SerialPort คือการรับส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม โดยจะส่งข้อมูลไปทีละบิตแทนที่จะส่งข้อมูลไปพร้อมกันหลายๆบิต ในเวลาเดียวกัน จึงทำให้การส่งข่องมูลแบบอนุกรม หรือ SerialPort มีข้อดีคือมีการใช้สายสื่อสารน้อย แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของเวลาเมื่อเทียบกับการรับส่งข้อมูลแบบขนาน รูปแบบการรับส่งข้อมูลแบ่งตามลักษณะได้เป็น 2 ประเภท
  1. การสื่อสารแบบซิงโครนัส (Synchronous) คือการรับส่งข้อมูลเป็นชุด ครั้งละหลายๆbyte ใช้สัญญาณนาฬิกาเป็นตัวควบคุมจังหวะ
  2. การสื่อสารแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) การรับส่งข้อมูลแบบนี้ใช้มากบนเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปแบบการสื่อสารจะทำการรับส่งข้อมูลครั้งละ byte ตัวอย่างโปรโตคอลแบบ Asynchronous ได้แก่ Rs-232, USB, Serial ATA เป็นต้น
ความเร็วในการสื่อสาร

ความเร็วในการสื่อสาร หรือที่เราคุ้นกันอีกชื่อคือ Baud rate หมายถึงอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล bit ต่อวินาที โดยปกติจะมีค่า 1200 2400 4800 9600 19200 bit/sec ทั้งตัวรับและต้องส่งจำเป็นที่ต้องกำหนดค่า baud rate ให้เท่ากันด้วย

ความยาวสายเคเบิล Rs232
อัตราความเร็ว Bit/sec ความยาวสายสูงสุด (เมตร)
2400 914
4800 304
9600 152
19200 15
จุดเด่นของ Serial Port
  1. ระยะสาย Serial port สามารถมีความยาวได้มากกว่าสายแบบ Parallel port เนื่องจากสัญญาณของ Serial ส่วนใหญ่ใช้โปรโตคอลแบบ Rs-232C จะมีค่าสัญญาณ -15Volt ถึง +15Volt ส่วนแบบ Parallel นั้นจะมีค่าสัญญาณเพียง 0Volt – 5Volt ทำให้สัญญาณเพี้ยนหรือเกิน Cable Loss นั้นเอง ปกติสาย Parallel จะมีความยาวสายอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตร และสายSerial จะสามารถมีความยาวที่ Baud rate สูงสุดของมันได้ถึง 15เมตร นั้นเอง
  2. Serial port จะใช้จำนวนสายสื่อสายน้อยกว่า ทำให้ประหยัดพื้นที่ และงบในการซื้อสายไฟ

เขียนบทความโดย ณัฐวุฒิ  ไชยสาร