เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกัด เจาะ คว้าน ฯลฯ และยังมีความสามารถในการเปลี่ยนเครื่องมือได้อัตโนมัติ ทำให้เครื่องจักรชนิดเป็นที่นิยมใช้ในวงกว้าง 

เครื่องมือหลักๆที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน ได้แก่
  • ดอกเอ็นมิลล์ (End Mill) จะใช้ในการกัดชิ้นงานให้ได้รูปทรงตามที่เราต้องการ โดยดอกเอ็นมิลจะมีฟันกัดและการเคลือบหลายชนิดเพื่อนำไปใช้กัดชิ้นงานตามความเหมาะสมของงาน
  • ดอก Ball End Mills ส่วนฟันของดอกกัดจะเป็นทรงโค้ง ใช้สำหรับงานกัดวัสดุที่ต้องการให้ผิวหรือมุมร่องที่ต้องการเป็นทรงโค้ง

  • ดอกสว่าน Drill ใช้สำหรับเจาะ รูขนาดต่างๆ

ดอก Ball End Mills

ซึ่งในแต่ละงานก็จะแบ่งใช้ดอกกัดให้เหมาะสมตามลักษณะของชิ้นงานนั้นๆ นอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์หัวจับที่ใช้จับดอกต่างๆ คือ Holder Tool หัวจับเครื่องมือ คืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดจับระหว่า tool กับหัว spindle ของเครื่องจักร 

Holder Tool

และ ลูกคลอเร็ท ER  คือตัวจับดอกเข้ากับหัวจับเครื่องมือ จะมีหลายขนาดให้เลือกตามขนาดของดอกที่ต้องการใช้

ลูกคลอเร็ท ER

การจะใช้เครื่อง cnc ผลิตชิ้นงานนั้นเราจำเป็นต้องมีโปรแกรมในเขียน code เพื่อป้อนให้เครื่อง cnc ทำงานตามที่เราต้องการ ซึ่ง code ที่ใช้ในการเขียน จะแบ่งได้เป็น G-code และ M-code

G-code และ M-code

G-code จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร ในแต่ละแกนทั้ง x y z 

M-code  จะเป็นคำสั่งที่ช่วยในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องจักร เช่น การเปิด-ปิดน้ำหล่อเย็น , เปิด-ปิดลม,ควบคุมความเร็วรอบของหัว spindle ฯลฯ 

3D CNC
3D CNC

เขียนบทความโดย อนิรุจน์​ สุขประโคน และ ณัฐภัทร์ เหล่าพงศ์พันธุ์งาม